Cellular EFT - praca z pamięcią komórkową

Cellular EFT

Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Opiera się na badaniach dr. Bruce’a Liptona (epigenetyka) oraz psychogenealogii zapoczątkowanej w badaniach psychologów i psychiatrów francuskich w połowie XX w., a upowszechnionej przez prof. Anne Anceline Schützenberger i jej uczniów. W tej metodzie pracujemy w stanie skoncentrowanej świadomości polegającej na głębokim skupieniu na symptomach płynących z ciała.
Poprzez pamięć komórki (ciała) docieramy do zapisu traumy transgenicznej i uwalniamy ją za pomocą tappingu. W ten sposób możemy uzdrowić nie tylko pojedyncze traumatyczne zdarzenia z naszego życia, ale całą sekwencję zdarzeń i emocji, w tym również nieuświadomionych.

Praca z ciałem wywodzi się m.in. z technik oddechowych, focusingu i mindfulness. Praca nad świadomością – z WHH oraz Emo-DNA. Techniki wizualizacyjne opierają się m.in. na metodzie Matrix Reimprinting oraz rosyjskiej medycynie informacyjnej. Całość pozostaje wierna metodzie EFT, której zawdzięcza swoją skuteczność.

Nasza pamięć komórkowa to gigantyczna baza danych zgromadzonych przez całe wieki i pokolenia. Badania pokazują, że w pamięci komórkowej mamy zapisane nie tylko wszystkie doświadczenia z naszego własnego życia, ale również problemy emocjonalne odziedziczone po przodkach. Cellular EFT pozwala skutecznie oczyścić z pamięci komórkowej przekazy odziedziczone po przodkach. Są to nie tylko traumy, ale też różnego rodzaju przekonania i schematy funkcjonowania, w które jesteśmy uwikłani całkowicie poza naszą świadomością. Pozwala uzyskać wewnętrzną „zgodę” systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego na zmianę w naszym życiu.

Podczas sesji pracujemy nad lojalnością wobec rodu, która potrafi nas zablokować w każdym aspekcie naszego życia. Kiedy mamy wrażenie, że utknęliśmy w jakimś obszarze, to prawdopodobnie próbujemy być lojalni wobec różnych postaw naszych rodziców i przodków. Lojalność nie zawsze jest oczywista, szczególnie dla nas samych.

Metoda Cellular EFT specjalizuje się w pracy nad konfliktami wewnętrznymi i prowadzi do integracji i harmonizacji wewnętrznej.

Zastosowanie Cellular EFT:

 • każdy problem natury emocjonalnej,
 • każdy rodzaj doświadczenia traumatycznego,
 • uzdrawianie trudnych relacji z rodzicami i rodziców z dziećmi,
 • problemy w relacjach i związkach,
 • programy przedpoczęciowe (z okresu imprintingu genomu), poczęciowe, prenatalne – psychobiologiczny Plan/Cel,
 • programy porodowe i okołoporodowe,
 • traumy pokoleniowe i ukryta lojalność wobec przodków,
 • odczucie utknięcia w życiu lub jakimś jego aspekcie,
 • blokujące negatywne przekonania, w tym również rodowe i społeczne,
 • złośliwe, podświadome programy, które sprawiają, że nie możemy osiągnąć w życiu zamierzonych celów lub też okoliczności życiowe sprzysięgają się przeciwko nam,
 • emocjonalne przyczyny bólu i chorób,
 • szyny konfliktów psychobiologicznych,
 • efekt nocebo w chorobach (gdy żadna terapia nie działa),
 • zaburzenia lękowe, napięcie wewnętrzne,
 • fobie,
 • chroniczny stres,
 • zespół wypalenia zawodowego,
 • depresja.

Zapisz się do newslettera!

Zyskasz dostęp do nowych artykułów, aktualne informacje o wydarzeniach i warsztatach, bezpłatne materiały i filmy do pracy własnej.