Postnatal trening

Postnatal trening

Trening mający na celu powrót do formy po porodzie siłami natury i metodą cesarskiego cięcia.

Celem zajęć jest reedukacja i rehabilitacja dna miednicy – to jeden z najważniejszych etapów w procesie usprawniania kobiet w okresie połogu i po połogu. Stanowi profilaktykę wysiłkowego nietrzymania moczu oraz obniżenia i wypadania narządu rodnego. Rehabilitacja przyspiesza powrót funkcji życia seksualnego. Praca z oddechem, mięśniami głębokimi, nawykiem utrzymania prawidłowej postawy ciała przyspiesza zejście/zamknięcie mięśnia rozstępu mięśnia prostego brzucha w wyniku separacji kresy białej.

Trening można  rozpocząć 6 tygodni po porodzie naturalnym i 12 tygodni po cesarskim cięciu -  w niektórych przypadkach, jeśli lekarz wyrazi zgodę i kobieta czuje się na siłach, trening można rozpocząć wcześniej.

Odpowiednie ćwiczenia w połogu:

• zapobiegają zakrzepowemu zapaleniu żył,
• zapobiegają wysiłkowemu nietrzymaniu moczu,
• zwiększają krążenie krwi,
• przyspieszają zwijanie się szyjki macicy,
• przyspieszają gojenie ran poprzez lepsze ukrwienie tkanek.

 

Prawidłowo dobrane ćwiczenia po porodzie (aktywacja dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, ćwiczenia oddechowe) wpływają na szybsze odbudowanie ich siły. Odpowiednia praca mięśni brzucha powoduje zmniejszenie separacji kresy białej i widoczne spłaszczenie brzucha.