Regulamin terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich

Regulamin terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich

 

 1. Terapeutyczne oddziaływanie wibracjami mis tybetańskich prowadzone jest przez certyfikowanego trenera I i II stopnia  Studia Technik i Terapii Naturalnych Gong – Paulinę Augustyn.
 2. Misy wykorzystywane w czasie sesji są oryginalnymi misami sprowadzonymi z Nepalu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sesji jest:
  – akceptacja regulaminu,
  – wykupienie jednorazowej lub pakietowej karty u trenera wg. aktualnego cennika,
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do terapii i oświadczenie klienta o podjęciu sesji na własną odpowiedzialność.
 4. Każda sesja trwa 50 minut, sesje zaawansowane trwają do 70 minut.
 5. Pakiet 5 sesji ważny jest przez 1 miesiąc od jego  zakupu.
 6. Pakiet 10 sesji ważny jest przez 2 miesiące od jego zakupu.
 7. Pakiet 15 sesji ważny jest przez 3 miesiące od daty jego zakupu, w przypadku braku możliwości kontynuacji sesji, pakiet można przekazać lub odsprzedać innej osobie.
 8. Opłatę za sesję klient zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Uczestnik może dokonać wpłaty zarówno gotówką jak i za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto.
 9. Sesja może zostać odwołana bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 12-godzinnym wyprzedzeniem (telefonicznie).
 10. Jeżeli uczestnik odwołuje sesję w czasie krótszym niż 12 godzin, wówczas uważana jest ona za przeprowadzoną i nie może być przesunięta na inny termin.
 11. W przypadku spóźnienia trenera powyżej 30 minut Klient otrzymuje pozostałą część sesji gratis.
 12. Sesja odbywa się w pozycji leżącej na plecach, następnie na brzuchu. Osoba przyjmująca masaż jest okryta kocem. Misy są ustawiane wokół ciała, jak również na ciele. Jeżeli przyjęcie danej pozycji nie jest możliwe, można leżeć tylko na plecach lub siedzieć.
 13. Osoba masowana powinna zadbać o wygodny, miękki strój, najlepiej bez guzików i metalowych elementów, które podczas masażu zakłócałyby dźwięk mis.
 14. W przypadku ujawnienia dodatkowych dolegliwość w czasie sesji należy niezwłocznie poinformować trenera o swoim samopoczuciu.
 15. Zaleca się, aby na sesję klient zabrał 0,5 litra wody niegazowanej.
 16. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy.
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem – umową  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapisz się do newslettera!

Zyskasz dostęp do nowych artykułów, aktualne informacje o wydarzeniach i warsztatach, bezpłatne materiały i filmy do pracy własnej.