Regulamin treningów ON-LINE

Regulamin treningów ON-LINE

 

 1. Miesięczna opieka nad klientem prowadzona jest przez certyfikowanego trenera, fizjoterapeutę  zatrudnionego w Studiu ProSymetria.
 2. Warunkiem uczestnictwa we współpracy miesięcznej jest:
  – akceptacja regulaminu,
  – wykupienie jednorazowej karty pakietowej u instruktora wg. aktualnego cennika,
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu i  oświadczenie klienta o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność.
 3. Klient w karcie pakietowej otrzymuje miesięczna opiekę w postaci motywacji, analizy wyników, dzienniczka żywieniowego i konsultacji w każdej sprawie dotyczącej treningu oraz od 8 do 12 treningów nagranych na pendrive lub udostępnionych tylko dla Klienta przez Internet.
 4. Klient wykonuje treningi samodzielnie, w Klubie Fitness, w domu lub na świeżym powietrzu.
 5. Karta współpracy miesięcznej ważna jest przez 1 miesiąc od daty otrzymania pierwszego pakietu treningów drogą mailową.
 6. Klient otrzymuje treningi drogą mailową w formie skryptu z dokładnymi opisami ćwiczeń, zdjęciami do ćwiczeń oraz filmikami prezentującymi technikę wykonania ruchu.
 7. Opłatę za treningi klient zobowiązany jest uiścić z góry – gotówką, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej 1 dzień przed otrzymaniem materiałów drogą mailową.
 8. W przypadku niewykonania treningu przez klienta w ustalonym odgórnie terminie, podopieczny wykonuje trening w dogodnym dla siebie czasie poza podstawową rozpiską treningów, ponieważ współpraca ważna jest przez 1 miesiąc –  trener nie odpowiada za niewykonanie przesłanego skryptu treningowego.
 9. Jeżeli uczestnik nie wykonana 8/12 treningów przez upływem 1 miesiąca, karta pakietowa nie zostaje przedłużona do czasu nadrobienia brakujących treningów. Pakiet zostaje uznany za przeprowadzony i nie może być przesunięty na inny termin.
 10. Po każdym tygodniu treningowym Klient przesyła trenerowi drogą mailową zdjęcia sylwetki, pomiary obwodów oraz wagę ciała w celu monitorowania efektów ćwiczeń.
 11. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od trenera i od klienta są poufne.
 12. W razie wątpliwości i pytań Klient ma stały kontakt z trenerem, wszelkie pytania może kierować na maila lub umówić się na rozmową telefoniczną/wideo rozmowę przez Skype’a.
 13. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości, które pojawiają się  w trakcie trwania treningu po każdym jego odbyciu.
 14. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 15. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 16. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem a Trenującym.
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem – umową  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapisz się do newslettera!

Zyskasz dostęp do nowych artykułów, aktualne informacje o wydarzeniach i warsztatach, bezpłatne materiały i filmy do pracy własnej.